Echtscheidingsbegeleiding via KMT Assurantiën

Scheiden is niet altijd makkelijk. Een periode waarin beslissingen moeten worden genomen is vaak zwaar voor alle partijen. Emoties maken het niet eenvoudiger om samen overeenstemming te bereiken over bepaalde elementaire zaken. Kortom het overzicht kan ontbreken, de situatie kan zelfs escaleren.

Stop!

Onze overtuiging is dat scheiden ook op een betere manier begeleid kan worden dan over het algemeen in Nederland. U kunt in Nederland zich laten begeleiden door:

  • advocaat /notaris (juridisch)
  • accountant of financieel planner (financieel)
  • een mediator (gespreksbegeleider)

Door mijn opleiding (RFEA) en eigen ervaring breng deze drie beroepsgroepen samen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat goede begeleiding bestaat uit zowel betrokkenheid op het sociale en emotionele vlak als deskundigheid op het gebied van alle formele aspecten.

Waarom kiest u om te scheiden met hulp van KMT?

  • Zorgvuldige deskundige begeleiding van us scheiding
  • Bemiddelingsvaardigheden voor goede begeleiding op sociaal-emotioneel gebied
  • Specialist ten aanzien van alle financiële en fiscale zaken die belangrijk zijn bij een echtscheiding
  • Uitgebreide kennis van familierecht voor begeleiding ten aanzien van juridische aspecten
  • Het in kaart brengen van alle onderdelen die voor uw scheiding relevant zijn. Bij veel scheidingen worden bepaalde aspecten van de scheiding niet behandeld . De kans bestaat dat u hierdoor u jaren later wederom om de tafel met de ex-partner moet, om zaken te regelen.
  • RFEA opgeleid waardoor kennis en kunde is gewaarborgd.
  • Een scheiding waarbij advocaten partijen bijstaan kost gemiddeld € 8000,- Onze bemiddeling is aanzienlijk lager.